Scroll Top
dijagnostika
Osim ovlastenog servisa Man-a posjedujemo dijagnostike Wabco i Knorr Bremse.

Osim ovlastenog servisa Man-a posjedujemo dijagnostike Wabco i Knorr Bremse.

ADRESA

Karađorđeva 184,

76316, Janja. BiH

KONTAKT
+387 65 584 150
EMAIL

info@servisburic.com

Obavljanje servisa kamiona od strane stručnjaka jedino je ispravno za vaše vozilo. Profesionalci mogu procijeniti stanje vozila, najtočnije defektirati eventualne kvarove i pružiti korisne savjete.

Svake godine obavezno obavite stručni pregled kamiona. Jedino tako možete biti sigurni u stanje i sigurnost vozila kojim upravljate.