Scroll Top
redovan servis
Poželjno je provjeriti osnovne dijelove kamiona prije svakog puta i pri povratku sa istog.
REDOVAN SERVIS

Poželjno je provjeriti osnovne dijelove kamiona prije svakog puta i pri povratku sa istog. Od općeg pregleda šasije do pregleda kabine.

Potrebno je, po potrebi, zamijeniti istrošene dijelove novim dijelovima. Slabo funkcionalni, istrošeni i dotrajali dijelovi negativno utječu na rad ili dovode do opasnih situacija na putu.

Dijelovi kamiona pravilno su zaštićeni redovnim izmjenama ulja i filtera. Maziva i filteri imaju tendenciju upijanja prljavštine, pa se začepljuju, a to je u najviše slučajeva uzrok neispravnosti vozila. Nemodificirana maziva i neočišćeni filteri uzorkuju habanje ili oštečenja dijelova kamiona.