Scroll Top
KLIMATIZACIJA
Servis sistema klime i dezinfekcija sistema klimatizacije MAN kamiona
  • provjera funkcionalnosti cijelog sustava klime sa dijagnostičkim uređajem MAN-cats
  • dezinfekcija svih kanala zraka u kamionu (dezinfekcijsko sredstvo uključeno u cijenu paketa)
  • kontrola količine rashladnog sredstva i kontrola tlakova u sustavu klime