Scroll Top
zamjena ulja i fitera
Dijelovi kamiona pravilno su zaštićeni redovnim izmjenama ulja i filtera.
PACKAGING & STORAGE

Dijelovi kamiona pravilno su zaštićeni redovnim izmjenama ulja i filtera. Maziva i filteri imaju tendenciju upijanja prljavštine, pa se začepljuju, a to je u najviše slučajeva uzrok neispravnosti vozila. Nemodificirana maziva i neočišćeni filteri uzorkuju habanje ili oštečenja dijelova kamiona.

Najkorisnije je savjetovati se sa servisnim stručnjakom, jer postoji više faktora za ovaj dio. Godina proizvodnje kamiona, model i koliko se intenzivno koristi kamion (prijeđeni kilometri). Izuzetno je bitno uključiti sve faktore kod određivanja servisnog intervala.